INOVACE PŘEDTISKOVÉ PŘÍPRAVY

STANDARDNÍ

KONTROLA KVALITY

  • Preflight s automatickou opravou
  • Detekce dodaných čárových kódů
  • Synchronizace zobrazení
  • Zobrazení kresby nebo barevně spravovaného náhledu
  • Zobrazení separací s krytím barev
STEPZ Quality Control
Go to Top