INOVACE PŘEDTISKOVÉ PŘÍPRAVY

VOLITELNÉ

NESTED STEP AND REPEAT

  • Podpora CFF2
  • Definice a přesné umístění ořezové cesty na raznici
  • Číslování užitků
  • Otočení a svislý rub pro opakování přední a zadní strany
  • Výpočet spadávky s detekcí a řešením společných nožů
  • Výstup CIP3
08 Stepandrepeat Big
STEPZ Step And Repeat
STEPZ Step and Repead nested
STEPZ Step and Repeat nested
Go to Top