INOVACE PŘEDTISKOVÉ PŘÍPRAVY

VOLITELNÉ

PACKZIMIZER

  • Inteligentní algoritmus pro sdružování etiket a obalů
  • Podle množství
  • Produkuje hotové archy připravené k tisku na rotačních nebo archových digitálních tiskových strojích
  • Maximalizuje provoz tiskárny
  • Minimalizuje odpad
STEPZ Packzimizer
STEPZ Step And Repeat
STEPZ Packzimizer
STEPZ Packzimizer
STEPZ Packzimizer
Go to Top